Länsi-Helsingin terveyspalvelut

Terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät palvelut ovat kovassa myllerryksessä. Kovasti puhuttu soteuudistus tuo kaupunkilaisille hieman vaihtoehtoja, kun terveys- ja hoitopalveluita ei enää tarvitse ostaa kaupungin luukulta. Terveyskeskuksen sijaan asiakas voi valita, mistä hän haluaa lääkärin tai sairaanhoitajan hoitoa. Helsingin kaupungin osalta tämä on tarkoittanut, että kaupunkikin on joutunut uudistamaan terveydenhuollon peruspalvelujaan.

Helsingillä on tavoitteena keskittää terveyspalveluja harvoihin suuryksiköihin. Paikalliset palvelut kaikkoavat, matkat pitenevät ja laatu kärsii. Oheisessa kuvassa on esitetty Helsingin kaupungin suunnitelmia.

Moni työssäkäyvä kykenee hyödyntämään työnantaja tarjoaman terveyshuollon, jolloin kysymys palveluiden läheisyydestä ei ole oleellinen. Mutta entä senioriväestömme, jos omat voimat ovat vähäiset ja kulkeminen huonoa, eivätkä sukulaiset ehdi avustamaan? Entä ne jotka ovat julkisen liikenteen varassa – miten busseissa ja junassa pärjää lastenvaunujen kanssa?

Palvelujen tulisi pysyä lähellä kotia. Hyvän kaupunginosan merkki omasta mielestäni on, että sieltä löytyvät vähintäänkin terveyspalvelut, kirjasto, hyvälaatuisia ruokakauppoja ja päiväkodit ja koulut alueen lapsille.

Kauppa on meiltä Länsi-Helsingissä jo karannut Kaareen ja Selloon, koulujen oppilaat on hajautettu pitkin ja poikin, palveluja saa kohta oikein metsästää. Länsi-Helsingissä nousevat esiin haasteet liikkumisen kannalta, sekä lisäksi meillä korostuu entisestäänkin tarve säilyttää edelleenkin palvelut sekä kauppa ja liike-elämä alueella.

Johtopäätös on synkkä: kun Helsingin väestä ikääntyy, pahimmillaan siltä viedään lähipalvelut asukkaiden ulottumattomiin. Nostan yhtälöön vielä yhden muuttujan. Kun pakotettuna linjauksena on ollut, että Helsingin liikennettä kuristetaan, omien autojen käyttöä estetään ja kulkeminen entisestään vaikeutuu, kuinka päästään lääkäriin tai terveydenhoitajalle? Ketä Helsingin kaupunkirakenteen muutos, sekä siihen liittyvä julkisten palveluiden suuryksiköityminen eniten teemana koskettaa? Kaupunkilaisia tietysti, mutta onko heiltä kysytty millaisen kaupungin ja millaiset terveyspalvelut he haluaisivat? Minun mielestäni ei.

Tarjolla on pelkkää konsulttipuhetta. Ihmisten hyvinvointi ja terveys on väännetty palvelumuotoiluksi ja ydinprosesseiksi. Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto esittelee terveyspalvelujen uudistuksen muun muassa seuraavaa: ”Toimivat ydinprosessit alkavat asiakastarpeesta ja tuottavat hyvinvointia ja terveyttä. Johtaminen, hallinto- ja tukipalvelut luovat edellytyksiä ydinprosessien toimivuudelle. Ydinprosessit kiteyttävät toiminnan muutoksen.

Mihin unohtui asiakas? Potilas? Kaupunkilainen?