Taustaa

Työskentelen Aalto-yliopistolla projektitöissä johtavana tutkijana innovaatioiden johtamiseen liittyvässä hankevalmistelussa sekä tutkijana euroopanlaajuisessa innovaatioprojektissa. Projektin myötä olen syventänyt ymmärrystäni innovaatioiden ja johtamisen strategisesta merkityksestä muutoksen hallinnassa. Tämä nivoutuu hyvin aikaisempaan osaamiseeni, sillä olen perehtynyt yritysten kasvuvaiheen haasteisiin aikaisemmassa 3,5 vuoden tutkimusprojektin aikana. Tuolloin rakensimme kokonaisvaltaista näkemystä suomalaisten gaselliyritysten nopean kasvun menestystekijöistä ja kasvua estävistä tekijöistä. Oma vahva osaamisalueeni on myöskin organisaatioiden ja yritysten toiminnan kehittäminen. Kehittäjän ja sparraajan roolissa olen kartuttanut kokemustani muun muassa liikkeenjohdon konsulttina.

Väitöskirjani tein Kauppakorkeakoululle vähittäiskaupan dynaamisesta kilpailusta ja kompleksisesta toimintamaisemasta. Osaamisessani yhdistyy käytännön kokemus, innostus ja halu kehittää uusia koulutus- ja opetusmenetelmiä, mielenkiinto ihmisten kompetenssien kehittämiseen. Mielestäni ”tieto” on arvokkainta silloin, kun sillä saadaan aikaan muutosta kehitystyön kohteen kannalta.

Käytännön yrittäjyyden oppeja olen saanut toimimalla itse yrittäjänä kustannusyhtiössäni ja johtamisen konsultointiin erikoistuneessa yrityksessäni. Työ yrittäjänä on antanut näkemyksellisyyttä yrittäjien roolista ja merkityksestä yhteiskunnassa. Laajaa esimies- ja johtamiskokemusta minulla on asiantuntijaorganisaatioista, toimituspäällikkönä sekä tutkimuspäällikkönä sekä projektipäällikkönä.

Olen myös aktiivinen yhteiskunnallinen toimija, olen mukana mm. maanpuolustusjärjestöissä, Helsingin kaupungin luottamuselimissä ja Helsingin kokoomuksen piirissä. Tältä osalta olen kartuttanut osaamistani muun muassa vaikutuskanavien hahmottamisena ja erilaisten päätöksentekoprosessien tuntemisena. Yrityksen ja yhteiskunnan välisen rajapinnan hallitseminen on vahvuuteni.

Yksityisempi minä

Ylioppilaaksi kirjoitin Malmin lukiosta vuonna 1987. Malmilla kävin myös ala-asteen, ylä-asteen ja lukion lisäksi autokoulun ja rippikoulun. Kaveripiiri oli pitkälti Pohjois-Helsingistä. Ennen opiskelua vuorossa oli ”Suomen raskas”, joka kohdallani oli Panssariprikaatissa . Armeijan opeista on erityisesti mieleen jäänyt silloisen yliluutnantti Jukka Oravan sanat: ”Oikeaan suuntaan aloitettu välitön toiminta on aina parempi kuin pitkään harkittu täysin oikea.” Armeijan jälkeen alkoi reserviläistoiminta, ensin Kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan reserviläisissä (KYRES) ja myöhemmin Kanta-Helsingin ja Pohjois-Helsingin reserviupseereissa. Sitä on jatkunut nyt yli 25 vuotta. Sotilasarvoltani olen kapteeni.

Asumme perheeni kanssa Etelä-Haagassa, kauniissa puistorikkaassa ja idyllisessä kaupunginosassa. Oman kotikyläni touhuihin olen vihkiytynyt toimimalla kaupunginosayhdistys Pro Haagan puheenjohtajana pitkään, nyt olen varapuheenjohtajana.

Harrastuksia minulla on monenlaisia: puutarhanhoito (erityisesti maansiirtotyöt), lukeminen, ja ruuanlaitto. Lähellä sydäntä on myös kuntoliikunta, erityisesti sähly ja hiihto. Harrastukseksi voi lukea myös kirjoittamisen. Olen julkaissut useita tietokirjoja. Tänä keväänä debytoin dekkaristina Reuna-kustantamon teoksella Autuaita ovat rauhantekijät.

Olen automiehiä, se tarkoittaa että käyn joka vuosi FHRA:n Helsingin näyttelyssä, haaveilen Dodge Chargerista vm 1971 ja ajan Volkswagen Passatilla.

Politiikkaa

Politiikkaa olen harrastanut ja tehnyt 15-vuotiaasta lähtien. Politiikka on minulle keskustelua, puhetta, kannanmuodostusta kysymyksiin ja ratkaisun halua. Se on palavereja, neuvotteluja, sopimuksia ja tulevaisuuden linjojen vetämistä. Parhaimmillaan se on yhteistyötä, luovaa ja innostavaa ongelmanratkaisua. Pahimmillaan se on päänsärkyä, asennemuureja ja viivästyneitä tavoitteita. Käytännössä siinä näkyy koko inhimillisen toiminnan kirjo iloineen ja suruineen. Reaalimaailmassa ”politiikka” on papereita ja puheita, kädenpuristuksia, kahvia (tai teetä), muistiinpanoja ja yhteydenottoja – juttelua, juttelua ja juttelua. Helsingin kunnallispolitiikassa olen ollut varavaltuutettuna ja lukuisten lautakuntien ja johtokuntien jäsenenä. Oma agendani on toimia Helsingin asukkaiden puhemiehenä ja äänitorvena.