Maanpuolustus

Suomalaisuus on rehellisyyttä, rohkeutta ja peräänantamattomuutta. Se on lähimmäisestä huolehtimista. Suomalaisuus näkyy käytännön arjessamme, se on meidän tapamme elää ja tehdä työtä. Olen ylpeä juuristani, kielestäni, kansastani ja kulttuuristani.

Isänmaallisuus on kuulumista joukkoon, jonka puolesta olemme valmiit antamaan kaikkemme. Uskollisuus oma maata ja kansaa kohtaan on syvää ja siihen liittyy rakkaus maamme kaunista luontoa kohtaan. Isänmaallisuus on syntynyt rakkaudesta kotiin, perheeseen ja yhteisöön, uskollisuudesta kansaan ja sen johtajiin, suomalaisesta yhteishengestä, peräänantamattomuudesta ja sisusta. Suomi lunasti paikkansa itsenäisten kansakuntien joukossa vuoden 1918 sodalla, kamppaili maailmanlaajuista kommunistista kiihotusta vastaan 1920- ja 1930-luvuilla ja torjui maatamme kohtaan suunnatun aggression raskain uhrein vuosina 1939 ja 1941-1944. Suomalaiset elämänarvomme, jotka joutuivat massiivisen hyökkäyksen kohteeksi, kestivät ja osoittivat lujuutensa.


Länsi-Helsinki

Pro Haaga -seuran varapuheenjohtajana olen mukana Länsi-Helsingin liikennesuunnittelussa, palveluihin sekä turvallisuuteen ja viihtyvyyteen liittyvissä asioissa. ->

Yrittäjyys

Kasvuun rohkaiseminen ja kasvuyrittäjyyden tukeminen Suomessa vaativat uudelleen miettimistä. Kasvu ja voimakas eteenpäin meneminen edellyttävät aina kovaa riskiä. ->

Maanpuolustus

Vapaaehtoisen maanpuolustuksen perintö on suojeluskunnissa ja Lotta Svärdissä. Sotien jälkeen Reserviupseeriliittosta tuli  keskeiseksi maanpuolustusjärjestöksi. ->